Obchodné podmienky a reklamačný formulár

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU PRAEDATOR.SK:

PRAEDATOR s.r.o.
Borovicová 1152/52900 55 Lozorno
IČO: 52 269 205
DIČ: 2120986714

IČ DPH: SK2120986714

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 136384/B

Platca DPH 

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

Mgr. Matúš Mindák

+421 908 963 773

info@praedator.sk

 

PRACOVNÁ DOBA

PON-PIA: 08:30 - 16:30

SO-NE: ZATVORENÉ / Po dohode

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

1) O REGISTRÁCII

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme PRAEDATOR s.r.o., Borovicová 1152/52, 90055 Lozorno a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy - www.praedator.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@praedator.sk

 

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, prípadne nie je daný tovar schopný zabezpečiť pre kupujúceho. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet najneskôr do 3 pracovných dní a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

 

3) DRUHY DOPRAVY:

Tovar doručovaný Packetou na Slovensku – do odberného miesta

Tovar Vám bude doručený do Vami vybraného odberného miesta, kde si balík vyzdvihnete v čase, ktorý Vám vyhovuje. V rámci Slovenska máte na výber cez 2600 odberných miest.

Dobierka:

Cena za dopravu Packetou pri hodnote tovaru do 150,-€ s DPH je účtovaná vo výške 3,50,-€ s DPH + 1,00-€ s DPH dobierka.

Maximálna možná suma nákupu tovaru na dobierku je 700,-€ s DPH.

Pri hodnote tovaru od 150,-€ s DPH do 700,-€ s DPH je doprava Packetou na dobierku v rámci Slovenska zdarma.

Prevodom, alebo bankovou kartou:

Cena za dopravu Packetou pri hodnote tovaru nad 700,-€ s DPH je zdarma pri platbe vopred prevodom, alebo platbou bankovou kartou cez platobnú bránu Comgate.

Suma nákupu tovaru nad 700,-€ s DPH je možná iba platbou vopred prevodom, alebo platbou bankovou kartou cez platobnú bránu Comgate.

Tovar doručovaný Packetou v Českej republike – do odberného miesta

Tovar Vám bude doručený do Vami vybraného odberného miesta, kde si balík vyzdvihnete v čase, ktorý Vám vyhovuje. V rámci Českej republiky máte na výber cez 9400 odberných miest.

Dobierka:

Cena za dopravu Packetou pri hodnote tovaru do 700,-€ s DPH je účtovaná vo výške 4,90,-€ s DPH + 1,00-€ s DPH dobierka.

Maximálna možná suma nákupu tovaru na dobierku je 700,-€ s DPH.

Prevodom, alebo bankovou kartou:

Cena za dopravu Packetou pri hodnote tovaru nad 700,-€ s DPH je zdarma pri platbe vopred prevodom, alebo platbou bankovou kartou cez platobnú bránu Comgate.

Suma nákupu tovaru nad 700,-€ s DPH je možná iba platbou vopred prevodom, alebo platbou bankovou kartou cez platobnú bránu Comgate.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – expres kuriér v rámci Slovenskej republiky.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4.90,-€ s DPH, pri platbe prevodom, alebo  + 1,00,- € s DPH pri dobierke za tovar v hodnote do 150,-€ s DPH.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých, alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania v prípade zásielok u nás skladom. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom, prípadne sms správou na svoje tel.číslo, ktoré uviedol v objednávke.

Pri nákupe tovaru nad 150,-€ s DPH je doprava v rámci Slovenska zdarma.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - v rámci Českej republiky.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 10,-€ s DPH,  pri platbe prevodom.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých, alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do 3-7 dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom, prípadne sms správou na svoje tel.číslo, ktoré uviedol v objednávke.

Osobný odber.

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne v deň vytvorenia objednávky, za predpokladu, že objednaný tovar máme na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať o dostupnosti a spoločne si dohodneme termín vyzdvihnutia. Objednávky je možné vyzdvihnúť  po dohode na adrese firmy - Borovicová 1152/52, 90055 Lozorno (prípadne na základe dohody na inom mieste) v pracovnom čase, alebo mimo túto dobu po dohode.

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU PRAEDATOR.SK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU DOPRAVY V PRÍPADE ROZMEROV ZÁSIELKY, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ ZASLAŤ VYBRATÝM PREPRAVCOM O ČOM BUDE INFORMOVAŤ ZÁKAZNÍKA.

4) PLATBA ZA TOVAR

Cenu za objednaný tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Dobierkou v hotovosti, alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru u prepravcu.

Cena dobierky je + 1,00,- €. (Pri hodnote tovaru nad 150,-€ je cena dobierky v rámci Slovenska zdarma)

 

  • Bankovým prevodom - po objednaní tovaru a obdržaní potvrdzovacieho e-mailu, alebo faktúry. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

 

  • Platbou kartou online – za tovar zaplatíte cez zabezpečenú platobnú bránu Comgate pohodlne s Vašou platobnou kartou.

 

  • V hotovosti – za tovar zaplatíte v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru o čom dostanete potvrdenie z Virtuálnej registračnej pokladnice v elektronickej podobe – na e-mail, alebo v tlačenej podobe.

 

 

5) ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad - faktúru. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

6) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

7) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

  • odo dňa prevzatia tovaru,
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
  • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne (na e-mailovú adresu, alebo adresu sídla spoločnosti) uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

-na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
-na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
-na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

8) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Základná doba pre vybavenie jednotlivých zásielok je 1-5 dni. V prípade, že nevieme úspešne vybaviť objednávku, kontaktujeme telefonicky, alebo emailom zákazníka.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane krabice, príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (vami zvolený IBAN) a to zvyčajne do 10 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9) VÝMENA TOVARU

V prípade, že ste si napr. objednali nesprávnu veľkosť a potrebujete tovar vymeniť, stačí ak nepoškodený, nepoužívaný tovar, so všetkými vysačkami zabalíte a pošlete ho naspäť ku nám do firmy na adresu - PRAEDATOR s.r.o., Borovicová 1152/52, 90055 Lozorno. V sprievodnom liste napíšte za aký tovar, prípadne za akú veľkosť chcete tovar vymeniť, a takisto pribaľte doklad o zakúpení - Faktúru. Vymenený tovar vám pošleme na naše náklady. Dodatočne nič neplatíte.

10) NEWSLETTER, E-MAILY A DOTAZNÍK HEUREKA 

Pri registrácii si zákazník môže vybrať, či chce dostávať pravidelné informácie o novinkách na trhu (priemerne raz týždenne). Odber newsletterov môže zákazník kedykoľvek zrušiť. Na e-mailovú adresu zákazníka predávajúci posiela informácie aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti tovaru. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom predávajúci môže nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu www.praedator.sk.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

12) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Formulár pre Odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete v týchto Obchodných podmienkach, ako "príloha č.2".

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu - PRAEDATOR s.r.o., Borovicová 1152/52, 90055 Lozorno. 

Zásielka musí byť kompletná (vrátane krabice, príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. 

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, alebo sms správou. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

13) MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Mimosúdne riešenie sporov sa riadi zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinným od 1.februára 2016.

Tento zákon upravuje alternatívne riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy.

 

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho s cieľom vzniknutú situáciu vyriešiť a až v prípade nemožnosti riešenia situácie komunikáciou medzi predávajúcim a kupujúcim pristúpiť k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

- Ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo spotrebiteľ nie je spokojný s vyriešením jeho reklamácie.

- Ak predávajúci na žiadosť o reklamáciu spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu vôbec neodpovedal v lehote 30 dní odo dňa jej prijatia.

Spor medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je:

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

S úctou

 

PRAEDATOR s.r.o.

 

 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát: PRAEDATOR s.r.o., Borovicová 1152/52, 90055 Lozorno.

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 

 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát: PRAEDATOR s.r.o., Borovicová 1152/52, 90055 Lozorno.

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: